3T Ratkaisut Oy

Unelmana parempi työpaikka jokaiselle

3T Ratkaisut Oy on johtava Suomalainen työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin asiantuntijayritys. Asiantuntijamme ovat olleet mukana kehittämässä suomalaista työsuojelua jo yli 30 vuotta. Tänä aikana etenkin fyysiset työolot ovat parantuneet erittäin paljon, esimerkiksi tapaturmaiset kuolemat ovat vähentyneet 90 prosenttia. Sillä mittarilla Suomi onkin nyt Skandinavian turvallisin ja Euroopan toiseksi turvallisin maa.

3T:ssä me tunnemme työolojen parantamisen keinot. Olemme kehittäneet sitä varten välineitä, jotka ovat laajasti käytössä suomalaisilla työpaikoilla. Esimerkkejä ovat kansainvälistäkin mainetta saaneet TR-mittari ja Elmeri havaintomenetelmät, joiden pätevyys työturvallisuusmittarina on myös tieteellisesti todennettu.

3T:ssä me tunnemme kehitysprojektien menestyksen salat, sekä yritysten sisäisten, yritysryppäiden, että toimialakohtaisten hankkeiden onnistumisen avaintekijät. Esimerkeistä käyvät mm. Teknologiateollisuuden, elintarviketeollisuuden ja rakennusteollisuuden menestyksekkäät turvallisuuskilpailut.

3T:ssä me myös tunnistamme työpaikkojen tämän hetken haasteet. Vanhoista perusasioista huolehtimisen lisäksi monella työpaikalla on parannettava psykososiaalisia työoloja. Se edellyttää uudenlaista työturvallisuus- ja työterveyskulttuuria. Myös tämän muutoksen hallintaan olemme kehittäneet välineet ja menettelyt, perustana 3T Kulttuurimittari.

3T yhdistää syvällisen professoritasoisen työsuojelutietämyksen nykyajan tietotekniikkaan. Tuloksena asiakkaamme saavat käytännöllisiä, tieteellisesti testattuja palveluja, kuten

  • pätevät työkalut työolojen monitorointiin ja riskinarviointiin,
  • Euroopan laajimman työturvallisuuden ja -terveyden eOpiston henkilöstön koulutukseen
  • HSEQ Monitorin tietotulvan hallintaan

Unelmamme on parempi työpaikka jokaiselle. Sinä voit auttaa sen toteuttamisessa omalla työpaikallasi, ota yhteyttä.

Kolme 3T:n perusarvoa

Arvot ovat perustana kaikessa toiminnassa. 3T:ssä arvoilla tarkoitetaan periaatteita, joihin voimme jokainen yhdessä sitoutua - vaikka olemme kaikki erilaisia. Arvoiksemme olemme sopineet:

1. Täytämme asiakkaidemme tarpeet ja odotukset

Asiakkaamme saavat käyttöönsä sisältö- ja teknologiaosaamistamme oman toimintansa kehittämisessä ja hyötyvät laajan asiakaskuntamme kokemuksista. Innovoimme jatkuvasti uusia tuotteita ja palveluita, kuuntelemme asiakkaidemme tarpeita. Noudatamme asiakkaidemme kanssa tehtyjä sopimuksia.

2. Teemme hyvän työyhteisön

Noudatamme sovittuja pelisääntöjä ja otamme vastuun omista töistämme. Luotamme toisiimme, kannustamme toisiamme ja käyttäydymme kohteliaasti. Kokoonnumme yhteen riittävän usein. Huolehdimme työympäristön ja työtapojemme turvallisuudesta. Kiinnitämme huomiota töiden sujuvuuteen ja työtehtävien mielekkyyteen.

3. Toimimme vastuullisesti yhteiskunnassa

Vältämme ympäristön turhaa kuormittamista: lajittelemme jätteet, käytämme etäkokousvälineitä ja etätyöskentelemme. Sähköiset ratkaisumme vähentävät asiakkaiden paperinkulutusta ja matkustamista. Suosimme suomalaista työtä ja parannamme sen kilpailukykyä ja laatua. Toimimme rehellisesti mm. hanke- ja yritystukien osalta ja toimimme vain rehellisten kumppanien kanssa. Tavoittelemme kannattavaa toimintaa ja kestävää kasvua.

3T:n johtoryhmä

Dosentti, tekniikan tohtori Heikki Laitinen on 3T:n perustajaosakas, hallituksen puheenjohtaja ja Senior Advisor. Hän on toiminut yli 35 vuotta eri työsuojelutehtävissä mm. työsuojelutarkastajana, yliopisto-opettajana, Työterveyslaitoksen tutkimusprofessorina ja 3T:n ensimmäisenä toimitusjohtajana. Lähtiessään vuonna 2001 3T:hen Työterveyslaitoksesta hän totesi muutoksen ”konsultoivasta tutkijasta tutkivaksi konsultiksi” olleen helppo. Heikki Laitisen tutkimuksen ja kehittämistyön kärki on aina ollut työolojen mittaaminen ja monitorointi. Tuloksena on syntynyt kansainvälisestikin suosiota saavuttaneita menetelmiä, kuten TR-mittari ja Elmeri-tuoteperhe. Laitinen on toiminut asiantuntijana mm. Turvallisuusmääräyksiä valmistelevassa neuvottelukunnassa, Turvallisuustutkintolautakunnassa ja uutta työturvallisuuslakia valmistelleessa toimikunnassa. Hän on toiminut myös ILO:n ja WHO:n asiantuntijana ja Key Eksperttinä EU:n rahoittamissa projekteissa Turkissa ja Länsi-Balkanilla. Laitinen on kirjoittanut yli 300 julkaisua. Hän on pääkirjoittaja mm. teoksessa ”Työturvallisuuden ja –terveyden johtaminen” (Tietosanomat 2009, 494s., uudistettu painos 2013), joka on perusteos jokaiselle esimiehelle ja alan asiantuntijalle.

 

DI Marko Vuorinen on 3T:n perustajaosakas ja toimitusjohtaja. Hänellä on yli 18 vuoden kokemus työturvallisuustehtävissä mm. Työterveyslaitoksen tutkijana, yliopisto-opettajana, konsulttina ja yrittäjänä. Hänen erikoisalueitaan ovat mm. logistiikan turvallisuus, turvallisuusjohtaminen ja verkko-oppimisen menetelmät. Vuorisen pioneerityön ansiosta 3T:n e-opisto tarjoaa Euroopan laajimman valikoiman alan multimedioita sekä suomeksi että monilla muilla kielillä. Hän on kirjoittaja mm. teoksessa ”Työturvallisuuden ja –terveyden johtaminen” (Tietosanomat 2009, 494s., uudistettu painos 2013), joka on perusteos jokaiselle esimiehelle ja alan asiantuntijalle.

 

Tekniikan tohtori Antti Simola on 3T:n johtava asiantuntija. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus yritysten johto- ja koulutustehtävistä. Vuodesta 2004 lähtien hän on vastannut 3T:ssä johdon koulutuksesta ja konsultoinnista sekä turvallisuuskulttuurin kehittämishankkeista. Turvallisuusjohtamista käsittelevän väitöskirjansa hän teki Oulun yliopistoon vuonna 2005. Simolalla on opettajan pedagoginen pätevyys ja hän on opettanut turvallisuusjohtamista Aalto-yliopistossa, Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ja Oulun yliopistossa. Hän on kirjoittaja mm. teoksessa ”Työturvallisuuden ja –terveyden johtaminen” (Tietosanomat 2009, 494s., uudistettu painos 2013), joka on perusteos jokaiselle esimiehelle ja alan asiantuntijalle.

 

Kari Helenius on 3T:n myyntijohtaja.  Hänellä on yli 25 vuoden kokemus tietotekniikan myynnistä sekä kotimaisissa että kansainvälisissä suurissa ja keskisuurissa yrityksissä. Hänen vahvuuksiaan ovat uusien innovatiivisten tietotekniikka-ratkaisujen löytäminen erilaisten organisaatioiden tarpeisiin. Hän osaa laittaa tietotekniikan palvelemaan ihmistä - käyttäjälle mahdollisimman vaivattomalla tavalla.

 

Jarkko Isokungas on 3T Monitorin tuotepäällikkö.  Hänellä on yli 20 vuoden kokemus tietokantojen ja Internet-palvelujen rakentamisesta. Isokungas on 3T Monitorin pääohjelmoija ja hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus monikerroksisten tietojärjestelmien suunnittelusta ja implementoinnista sekä integroinnista vaativiin yritysympäristöihin.