3T Ratkaisut Oy

Unelmana parempi työpaikka jokaiselle

3T Ratkaisut Oy on johtava suomalainen työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin asiantuntija- ja ohjelmistoyritys. Asiantuntijamme ovat olleet mukana kehittämässä suomalaista työsuojelua jo yli 30 vuotta. Tänä aikana etenkin fyysiset työolot ovat parantuneet erittäin paljon, esimerkiksi tapaturmaiset kuolemat ovat vähentyneet 90 prosenttia. Sillä mittarilla Suomi onkin nyt Euroopan kolmen turvallisimman maan joukossa yhdenmukaisilla mittareilla vertailtuna.

Tammikuussa 2018 kemikaaliturvallisuuden ratkaisuja tarjoava yritys EcoOnline osti 3T Ratkaisut Oy:n. 3T säilyy omana yrityksenään ja tarjoaa entistä laajemman valikoiman HSEQ-alueen ratkaisuja ja palveluita.

3T:ssä me tunnemme työolojen parantamisen keinot. Olemme kehittäneet sitä varten välineitä, jotka ovat laajasti käytössä suomalaisilla työpaikoilla. Esimerkkejä ovat kansainvälistäkin mainetta saaneet TR-mittari ja Elmeri havaintomenetelmät, joiden pätevyys työturvallisuusmittarina on myös tieteellisesti todennettu.

3T:ssä me tunnemme kehitysprojektien menestyksen salat, sekä yritysten sisäisten, yritysryppäiden, että toimialakohtaisten hankkeiden onnistumisen avaintekijät. Esimerkeistä käyvät mm. Teknologiateollisuuden, elintarviketeollisuuden ja rakennusteollisuuden menestyksekkäät turvallisuuskilpailut.

3T:ssä me myös tunnistamme työpaikkojen tämän hetken haasteet. Vanhoista perusasioista huolehtimisen lisäksi monella työpaikalla on parannettava psykososiaalisia työoloja. Se edellyttää uudenlaista työturvallisuus- ja työterveyskulttuuria. Myös tämän muutoksen hallintaan olemme kehittäneet välineet ja menettelyt, esimerkkinä 3T Kulttuurimittari.

3T yhdistää syvällisen professoritasoisen työsuojelutietämyksen nykyajan tietotekniikkaan. Tuloksena asiakkaamme saavat käytännöllisiä, tieteellisesti testattuja palveluja, kuten

  • Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtamisen nykytilan arvioinnit ja kehittämistuen
  • Vaikuttavat, validit ja helppokäyttöiset menetelmät työolojen monitorointiin ja riskinarviointiin,
  • Euroopan laajimman valikoiman työturvallisuuden ja -terveyden e-oppimateriaaleja henkilöstön koulutukseen
  • HSEQ Online -pilvipalvelun ja 3T Monitor -tietojärjestelmän johtamiseen ja tietotulvan hallintaan

PERUSARVOT

Arvot ovat perustana kaikessa toiminnassa. 3T:ssä arvoilla tarkoitetaan periaatteita, joihin voimme jokainen yhdessä sitoutua – vaikka olemme kaikki erilaisia. Arvoiksemme olemme sopineet:

1. Täytämme asiakkaidemme tarpeet ja odotukset

Asiakkaamme saavat käyttöönsä sisältö- ja teknologiaosaamistamme oman toimintansa kehittämisessä ja hyötyvät laajan asiakaskuntamme kokemuksista. Innovoimme jatkuvasti uusia tuotteita ja palveluita, kuuntelemme asiakkaidemme tarpeita. Noudatamme asiakkaidemme kanssa tehtyjä sopimuksia.

2. Teemme hyvän työyhteisön

Noudatamme sovittuja pelisääntöjä ja otamme vastuun omista töistämme. Luotamme toisiimme, kannustamme toisiamme ja käyttäydymme kohteliaasti. Kokoonnumme yhteen riittävän usein. Huolehdimme työympäristön ja työtapojemme turvallisuudesta. Kiinnitämme huomiota töiden sujuvuuteen ja työtehtävien mielekkyyteen.

3. Toimimme vastuullisesti yhteiskunnassa

Vältämme ympäristön turhaa kuormittamista: lajittelemme jätteet, käytämme etäkokousvälineitä ja etätyöskentelemme. Sähköiset ratkaisumme vähentävät asiakkaiden paperinkulutusta ja matkustamista. Suosimme suomalaista työtä ja parannamme sen kilpailukykyä ja laatua. Toimimme rehellisesti mm. hanke- ja yritystukien osalta ja toimimme vain rehellisten kumppanien kanssa. Tavoittelemme kannattavaa toimintaa ja kestävää kasvua.

3T:n johtoryhmä

 
DI Marko Vuorinen on 3T:n perustajaosakas ja toimitusjohtaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus työturvallisuustehtävissä mm. Työterveyslaitoksen tutkijana, yliopisto-opettajana, konsulttina ja yrittäjänä. Hänen erikoisalueitaan ovat mm. logistiikan turvallisuus, turvallisuusjohtaminen ja verkko-oppimisen menetelmät. Vuorisen pioneerityön ansiosta 3T:n e-opisto tarjoaa Euroopan laajimman valikoiman alan multimedioita sekä suomeksi että monilla muilla kielillä. Hän on kirjoittaja mm. teoksessa ”Työturvallisuuden ja -terveyden johtaminen” (Tietosanomat 2009, 494s., uudistettu painos 2013), joka on perusteos jokaiselle esimiehelle ja alan asiantuntijalle.
 
Filosofian tohtori, psykologi Marita Hyttinen on 3T:n johtava asiantuntija. Hyttisellä on yli 20 vuoden kokemus työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin tutkimisesta, kehittämisestä, kouluttamisesta ja valmentamisesta. Hän on työskennellyt vahinko- ja työeläkevakuutusalan asiantuntijatehtävissä sekä Työterveyslaitoksella. Hyttinen tuntee hyvin suomalaisen työelämän ja riskienhallinnan sekä johtamisen haasteet ja modernit menettelyt. Hän on yksi harvoista suomalaisista asiantuntijoista, joka on perehtynyt myös käytösperusteisiin turvallisuussovelluksiin. Hyttinen valmentaa johtoa, esimiehiä ja henkilöstöä sekä toimii kouluttajana työsuojelun ja työterveyshuollon jatkotutkinnoissa (esim. Master Of Safety ja Työsuojelupäälliköiden ja -asiantuntijoiden pätevöitymiskoulutus). Hänellä on laaja kirjallinen tuotanto niin tieteellisiä kuin yleistajuisia esityksiä.
 

Kari Helenius on 3T:n liiketoimintajohtaja. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus tietotekniikan myynnistä sekä kotimaisissa että kansainvälisissä suurissa ja keskisuurissa yrityksissä. Hänen vahvuuksiaan ovat uusien innovatiivisten tietotekniikka-ratkaisujen löytäminen erilaisten organisaatioiden tarpeisiin. Hän osaa laittaa tietotekniikan palvelemaan ihmistä - käyttäjälle mahdollisimman vaivattomalla tavalla.

Turvallisuustekniikan Diplomi-insinööri Janne Pasanen toimii 3T:n tuotantopäällikkönä. Pasanen ymmärtää työturvallisuuden lisäksi teknologian ja asiakastarpeet. Pasanen on työskennellyt 3T:llä työuransa alusta asti ja on sitoutunut rakentamaan yhtiöstä markkinoiden vahvimman toimijan. Hänen päätehtävinään on ollut yrityksen verkkokoulutuksen ja verkkopalveluiden rakentaminen. Pasanen toimii myös HSEQ Online pilvipalvelun scrum master-roolissa.