Säkerhetskulturens utvecklingssteg och Bradley-kurvan

För att uppnå en säkerhetskultur i världsklass krävs långsiktigt och systematiskt arbete. Det finns ingen genväg till framgång, företaget måste avancera steg för steg till pyramidens topp. Våra pedagogiska multimedia utforskar dessa utvecklingssteg och de olika fasernas egenskaper. Samtidigt bekantar vi oss med den så kallade Bradley-kurvan med vars hjälp organisationer kan utvärdera sin egen utvecklingsfas på basis av människors praktiska verksamhet.

Ei käyttöoikeutta

Tämä multimedia on käytettävissä vain 3T Kouluttajalisenssiläisille tai 3T eOpiston opiskelijoille sekä muille käyttöoikeuden haltijoille. Halutessasi voit tutustua demomultimedioihin.