Koulutukset ja valmennukset

Koulutukset ja valmennukset

Henkilöstön tietoisuus, ymmärrys ja osaaminen työturvallisuus- ja työterveysasioissa on perusta, jonka päälle vastuullista yrityskulttuuria voi rakentaa. 3T Ratkaisut Oy:n nykyaikaiset koulutusmetodit ja kokeneet kouluttajat takaavat hyvät oppimistulokset. Kohderyhmiä voivat olla työsuojeluhenkilöstö, johto, esimiehet ja toimihenkilöt sekä työntekijät. Useimmiten koulutuksiin sisältyy lähipäivien lisäksi etäopiskelua mielenkiintoisten multimedioiden avulla ja konkreettisia harjoitustehtäviä.

Tutustu asiakasesimerkkeihimme tästä: Euroports (pdf)

Tarjoamme koulutuksia ja valmennuksia sekä yrityskohtaisesti räätälöityinä että avoimina kursseina. Uutuutena tarjoamme myös 3T eOpistossa itseopiskeluna suoritettavia kursseja. Niissä oppimateriaaleina ovat palkitut opetusmultimediamme. Ne ovat opiskelijan käytössä kuukauden ajan, joten opiskelun voi sovittaa itselle parhaiten sopivaan aikaan. Ja asiantuntijamme ovat tukenanne myös verkkokursseilla!

Tiedustelut: ota yhteyttä!
 

Ilmoittaudu verkkokursseille 3T eOpistossa

Kurssit ovat avoimia kaikille. Aloita milloin haluat, opiskeluaikaa yksi kuukausi!

Koulutukset
Yrityskohtaiset koulutuksemme

Tarjoamme koulutuksia ja valmennuksia mm. seuraavilta aihealueilta—kysy lisää ja pyydä tarjous:

 • Esimiehen rooli ja tehtävät työhyvinvoinnin edistämisessä
 • Esimiehen seitsemän lakisääteistä työsuojelun tehtäväroolia sekä juridinen vastuu
 • Fysikaaliset, kemialliset ja biologiset vaaratekijät
 • Hankalat tilanteet esimiestyössä - vastuut ja keinot
 • Inhimillinen turvallisuustekijä: mikä se on, miten se ilmenee
 • Inhimilliseen turvallisuustekijään ja työtapoihin vaikuttaminen
 • Koneiden ja laitteiden turvallisuus
 • Pitkän työuran polku
 • Puheeksiotto
 • Psykososiaaliset vaara- ja kuormitustekijät
 • Psyykkiset traumat työssä ja niiden käsittely
 • Stressi ja sen hallinta
 • Tarkkaavaisuus ja läsnäolon taito
 • TT -kehitysprojektin onnistunut läpivienti
 • Tuki- ja liikuntaelinten vaara- ja kuormitustekijät
 • Turvallisuuskommunikointi; perehdytys, koulutus, viestintä
 • Turvallisuustietojärjestelmien hyödyntäminen
 • Turvallisuustuokioiden pitäminen (tai Työhyvinvointituokio tai työsuojeluvartti)
 • Työn vaarojen arviointi ja selvittäminen (riskinarviointi)
 • Työniloa työpaikalle!
 • Työpaikan liikkumisen ja liikenteen turvallisuus
 • Työsuojelun taloudellinen merkitys liiketoiminnassa
 • Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtaminen
 • Työturvallisuuden mittaaminen
 • Työturvallisuuden vastuut, velvollisuudet ja oikeudet
 • Työturvallisuuskulttuurin kehitysaskeleet
 • Työyhteisön konfliktitilanteet ja niiden käsittely
 • Työympäristön havainnointi
 • Vaaratilanteista ja tapaturmista oppiminen
 • Vuorovaikutustaidot työyhteisössä