Tilaus- ja käyttöehdot sekä yksityisyys

Lyhyesti

Tehdessäsi tilauksen täyttämällä tilauslomakkeen tai muulla tavoin sitoudut 3T Online -palvelun tilaus- ja käyttöehtoihin. Voit irtisanoa tilauksen milloin tahansa, jolloin tilaus jatkuu mahdollisen menossa olevan laskutusjakson loppuun.

Tilauksen jälkeen sinulle lähetetään lasku postitse. Maksamalla sen eräpäivään mennessä varmistat palvelun katkeamattoman käytön.

Saamasi käyttäjätunnus ja salasana on tarkoitettu ehdottomasti vain omaan käyttöösi, pois lukien mahdollinen yritystunnus. Niitä ei saa luovuttaa eteenpäin, jollei  palvelun tarjoajan (3T Ratkaisut Oy) kanssa ole muuten sovittu, esimerkiksi yritystunnuksen ollessa kyseessä. Tarvittaessa tilauksen käyttöoikeus siirretään toiselle käyttäjälle luomalla uudelle käyttäjälle oma käyttäjätunnus. Palvelujen sisältöjä voidaan kuitenkin hyödyntää laajasti oman organisaation turvallisuustyössä ja myös muille tarjottavissa koulutuksissa. Mahdollisuuksista ja rajoituksista tarkemmin alla. Jos siirryt toisiin tehtäviin tai muusta syystä haluat siirtää tilauksesi toiselle henkilölle, ota yhteyttä ylläpitoon sähköpostitse osoitteeseen info@3tonline.fi.

Henkilötietojen tallentamisesta ja käytöstä kerrotaan erillisissä rekisteriselosteissa: 3T Online ja 3T Tutkimus
 

Ehdot:

1. Yleistä

3T Online.fi verkkopalvelun tuottaja 3T Ratkaisut Oy (palvelun tuottaja) on laatinut nämä tekijänoikeudella suojatun verkkopalvelun käyttöä ja tilausta koskevat ehdot. Käyttäjä ja/tai tilaaja hyväksyy tässä käyttäjäsopimuksessa mainitut ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.  Aineiston kopiointi ja käyttö muuhun tarkoitukseen ja muissa kuin tämän sopimuksen sallimissa käyttöyhteyksissä sekä aineiston luovuttaminen kolmannelle on tekijänoikeuslain nojalla kielletty. 3T Online.fi palvelun yksittäisen sivun linkittämiseen osaksi jotain toista Internet-sivustoa  tai tietokantojen tuottamiseksi on saatava 3T Ratkaisut Oy:n lupa.

Palvelun tuottajan yhteystiedot:
3T Ratkaisut Oy, Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava. www.3tratkaisut.fi, 3t@3tratkaisut.fi . Y-tunnus 1727842-0.

Näissä ehdoissa käyttäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka käyttää kyseistä verkkopalvelua. Asiakkaalla tarkoitetaan olemassa olevaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä (esim. yritykset, rekisteröidyt yhdistykset, julkisyhteisöt), jonka nimissä on tilattu palvelun maksullisia palveluita ja tuotteita ja jonka kanssa palvelun tuottaja on tehnyt sopimuksen.

Palvelun tuottajalla on oikeus siirtää tämä sopimus osittain tai kokonaan kolmannelle osapuolelle, sisältäen myös tämän sopimuksen tarkoittaman palvelun tuottamisen. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palvelun tuottajan kirjallista suostumusta.

 

2. Rekisteröityminen, tilaaminen ja henkilötietojen käyttö

2.1 3T Online.fi palvelussa on ilman rekisteröitymistä toimivia osia, rekisteröitymistä edellyttäviä maksuttomia ja tilaamista edellyttäviä maksullisia osia. Rekisteröityä ja tilata voi vain olemassa oleva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (yritys tai yhdistys tms.). Palvelun tuottajalla on oikeus evätä rekisteröityminen tai maksullisen osion tilaaminen.
2.2 Käyttäjän rekisteröityessään antamat henkilötiedot kerätään palvelun tuottajan asiakasrekisteriin. Rekisterissä olevia tietoja käytetään palveluun liittyvään viestintään ja muuhun asiakassuhteen ylläpitoon. Palvelun tuottajalla ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää rekisterissä olevia tietoja markkinointitarkoituksiin, ei kuitenkaan luovuttaa tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille. Tilaaja voi halutessaan kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta osoitteeseen tuki@3tonline.fi .
2.3 Palvelun tuottaja varaa itselleen oikeuden luovuttaa käyttäjää koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli käyttäjä on toiminut lain ja/tai hyvän tavan vastaisesti.
2.4. Palvelun tuottajalla on oikeus olla hyväksymättä tilaus, mikäli palvelun tuottajalla on siihen perusteltua syytä.

 

3. Hinnoittelu, laskutus- ja maksuehdot sekä palvelun käytön lopettaminen

3.1. Voimassaoleva hinnasto ja mahdolliset alennusperusteet on kerrottu palveluiden ja tuotteiden esittelysivulla ja tilauslomakkeella. Hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero. Verotuskäytännöstä, lainsäädännöstä tai muusta vastaavasta seikasta aiheutuvat hinnanmuutokset tulevat voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta. 
3.2. Kuukausimaksullisten palveluiden ja tuotteiden (mm. lisenssit, HSEQ Monitori) tilaus on kestotilaus. Laskutus tapahtuu kunkin laskutusjakson alussa. Jos tilaajalla on jo ennestään voimassa toinen kuukausimaksullinen palvelu, sovitaan tilaajan kanssa yhdistetäänkö palvelut samalle laskulle. Laskutusjaksojen voimassaolo pyritään sovittamaan samaksi. Jo maksettu osuus aiemmasta palvelusta huomioidaan yhdistetyn laskun summassa. Jos laskuja ei yhdistetä, asiakkaalle lähetetään jatkossakin palveluista omat laskunsa. Mahdollinen useamman palvelun (kuten 3T Kouluttajalisenssin ja 3T Lakiseurannan yhteishinta) tuoma alennus huomioidaan myöhemmin tilatun lisenssin laskutuksen yhteydessä.
3.3. Maksuehto 14 pv netto, viivästysajan korko 11 %. Laskun maksamatta jättäminen voi johtaa perintään ja käyttöoikeuden sulkemiseen. Palvelun tuottajalla on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot.
3.4. Käyttäjä voi perua tilauksen milloin tahansa, jolloin käyttöoikeus päättyy peruutushetkellä menossa olevan laskutusjakson lopussa. Peruutushetkellä menossa olevan laskutusjakson jäljellä olevan ajan maksuja ei hyvitetä tai palauteta.
3.5. Palvelun tuottaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia olemassa oleviin hintoihin. Käyttäjiä informoidaan hinnankorotuksista vähintään kuukausi etukäteen. Hintojen muutokset eivät koske asiakkaalta jo laskutettuja ja maksettuja palveluita ja tuotteita (esimerkiksi kesken laskutusjaksoa korotettua hintaa ei lisälaskuteta asiakkaalta, toisaalta alennettua hintaa ei myöskään hyvitetä).
3.6. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos toinen osapuoli ei noudata näitä sopimusehtoja.

 

4. Käyttäjän ja asiakkaan vastuu, velvollisuudet ja oikeudet

4.1. Käyttäjä lupautuu käyttämään palvelua lain, hyvän tavan ja tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Käyttäjä on vastuussa palvelun ehtojen mukaisesta käytöstä henkilökohtaisesti, mutta maksamattomat laskut tai väärinkäytökset veloitetaan aina tilaajalta, esimerkiksi käyttäjän työnantajalta.
4.2. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia tai yrityskohtaisia, mutta sisältöä voi hyödyntää laajemmin kuten kohdassa 4.3 on esitetty. Käyttäjä vastaa kaikesta henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä sekä käyttöönsä saadun yrityskohtaisen tunnuksen henkilökohtaisesta käytöstä ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä ja asiakas on vastuussa siitä, ettei käyttäjän henkilökohtainen tunnus ja salasana joudu muille henkilöille tai organisaatioille tai ettei käyttöönsä saama yrityskohtainen tunnus päädy väärille henkilöille tai muille organisaatioille. Käyttäjän on säilytettävä käyttäjätunnus, salasana ja kaikki muut näihin verrattavat palvelutunnisteet siten, että nämä eivät joudu ulkopuolisten käyttöön. Käyttäjä ja asiakas vastaavat ulkopuolisen käytöstä ja salasanan vaihdosta aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista.
4.3. Lukuunottamat 3T Opetusmultimedioita käyttäjä voi tallentaa palvelussa olevaa aineistoa omalle tietokoneelleen ja tulostaa niitä. Lisäksi käyttäjä voi muokata niitä osaksi omia koulutusaineistojaan, ohjeistuksiaan ja vastaaviin materiaaleihin sekä toteuttaa tiedotustyyppisiä toimenpiteitä organisaationsa sisällä (esim. lakimuutos). Mitään aineistoa ei kuitenkaan saa luovuttaa muille kuin oman organisaation henkilöille ellei palvelun tuottaja ole antanut siihen erikseen lupaa.
4.4. Palvelussa olevaa materiaalia käytettäessä on tultava ilmi sen alkuperä. Materiaalin uudelleen julkaiseminen kaupallisessa mielessä ja myynti kolmansille osapuolille on kielletty. Käyttäjä voi esittää kaikkia palvelun sisältöjä kuitenkin myös omissa maksullisissa koulutuksissa ja palveluissa näissä ehdoissa esitettyjen ehtojen mukaisesti.
4.5. Käyttäjä ja asiakas vastaa siitä, että kaikki hänen palvelun tuottajalle toimittamansa tiedot ovat totuudenmukaisia. Asiakkaan nimi, katu- ja postiosoite ja vastuuhenkilö, jolla on oikeus edustaa asiakasta, on oltava aina palvelun tuottajan tiedossa.
4.6. Jos käyttäjä tai asiakas ilmoittaa palvelun tuottajan tuottamien palveluiden viasta, joka onkin käyttäjän tai asiakkaan laitteissa tai ohjelmissa, vastaa asiakas palvelun tuottajalle aiheutuneista kuluista.

4.7. Sisältöjen erityiset käyttöoikeudet
3T Kouluttajalisenssiin
kuuluvat opetusmultimediat on tarkoitettu käyttäjän itseopiskeluun sekä muille käyttäjän toimesta annettavan koulutuksen opetusmateriaaliksi, ei kuitenkaan muiden itseopiskeltavaksi. Opetusmultimedioita hyödyntävää koulutusta voi antaa myös muille kuin omassa organisaatiossa työskenteleville, myös maksullisissa koulutuksissa.
3T eOpistoon kuuluvat opetusmultimediat on tarkoitettu vain palvelua käyttävien opiskelijoiden itseopiskeluun. Opetusmultimedioiden käyttö muille käyttäjän toimesta annettavan koulutuksen opetusmateriaalina vaatii 3T Kouluttajalisenssin tai Organisaatiolisenssin.

 

5. Palvelun tuottajan oikeudet, velvollisuudet ja niiden rajoitukset

5.1. 3T Online.fi-verkkopalvelu tarjotaan sellaisena kuin se on eikä palvelulle anneta mitään takuuta. Palvelun tuottaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa palvelua, sen saatavuutta ja laitteistovaatimuksia.
5.2. Palvelun tuottaja pyrkii julkaisemaan palvelussa vain hyvälaatuista ja ajantasaista sisältöä. Palvelun tuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien tietojen oikeellisuudesta ja tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palvelun tuottaja ei myöskään vastaa palvelun soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen.
5.3. Palvelun tuottaja ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai siitä ettei palvelu toimi. Palvelun tuottaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien teknisten vikojen, toimintahäiriöiden tai -katkosten tai vastaavien aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Mahdolliset viat palveluissa korjataan mahdollisimman pian.
5.4. Palvelun tuottaja ei vastaa millään tavalla palvelussa mainostamiensa tai linkittämiensä kolmansien osapuolten tuotteista ja niiden käytöstä.

 

6. Palvelun, sopimuksen ja sopimusehtojen muuttaminen ja lopettaminen

6.1. Palvelun tuottajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja, mikäli muutokset ovat tarpeen palvelun kehittämiseksi tai muusta hyväksyttävästä syystä. Palveluntuottajalla on myös oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen. Palvelun tuottajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa tässä sopimuksessa määriteltyjä ehtoja. Palvelun tuottajalla on oikeus siirtää tämä sopimus toiselle yhtiölle.
6.2. Käyttäjä saa ilmoituksen muutoksesta palvelun välityksellä ja/tai sähköpostitse. Muutokset astuvat voimaan heti ilmoituksesta tai palvelun tuottajan ilmoittamana myöhempänä ajankohtana. Käyttäjä hyväksyy muutokset jatkaessaan palvelun käyttöä sen jälkeen kun on tietoinen muutoksista.
6.3. Palvelun tuottajalla on oikeus siirtää tämä sopimus osittain tai kokonaan kolmannelle osapuolelle, sisältäen myös tämän sopimuksen tarkoittaman palvelun tuottamisen. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palvelun tuottajan kirjallista suostumusta.
6.4. Jos palvelun tuottaja lopettaa palvelun tuottamisen tuotannollisista tai taloudellisista syistä tai viranomaisen määräyksiin perustuen, palvelun tuottajalla on oikeus irtisanoa sopimus ilman eri korvausvelvollisuutta ilmoittamalla palvelun lopettamisesta asiakkaalle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen palvelun lopettamista. Tällöin palvelun tuottaja on velvollinen korvaamaan sen osan asiakkaan maksamasta ennakkomaksusta, jota vastaavaa suoritusta asiakas jää paitsi.

 

7. Sopimuksen voimaantulo ja siirtäminen

Sopimus astuu voimaan, kun käyttäjä rekisteröityy tai tilaa palvelun. Käyttäjä voi siirtää oman sopimuksensa toiselle henkilölle omassa organisaatiossaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti palvelun tuottajalle. Palvelun tuottaja voi myös siirtää sopimuksen toiselle osapuolelle mahdollisten yritysjärjestelyjen yhteydessä, esimerkiksi liiketoiminnan siirtyessä toiselle organisaatiolle.

 

8. Väärinkäytökset ja ristiriitojen ratkaisu

Mikäli käyttäjän todetaan toimineen vastoin palvelun ehtoja, esimerkiksi käyttäneen 3T Opetusmultimedioita vastoin ehtoja, luovuttaneen tunnuksen tai muun käyttöoikeuden tai aineistoja kolmansille osapuolille, voi palvelun tuottaja veloittaa käyttäjältä väärinkäytöksen seurauksena menettämänsä summan 50 %:lla korotettuna. Tähän sähköiseen palveluun kohdistuvat väärinkäytökset ja ilkivalta (mm. turhat tilaukset, tietoliikenteen häirintä, tietomurtojen yritykset) ilmoitetaan viranomaisille. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Mikäli kolmas osapuoli käynnistää palvelun tuottajaa vastaan oikeusprosessin tai muun vaateen, joka kohdistuu käyttäjän tai asiakkaan toimintaan, vastaa asiakas tästä palvelun tuottajalle aiheutuvista kustannuksista.

Ristiriitatilanteet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli näissä ei löydetä sopua, kiista ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

 

9. Ylivoimainen este

Sopijapuoli vapautuu velvoitteestaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen ja niiden käyttämättä jättäminen johtuu sellaisesta sopimuksen täyttämisen estävästä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattuneesta epätavallisesta ja asiaan vaikuttaneesta tapahtumasta, jota sopimuspuolen ei ole syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopimuspuolista riippumaton, eikä sen vaikutusta voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, tulipalo, lakko tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen syy. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin kauan kuin tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena. Näistä poikkeavista olosuhteista on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle kuin myös silloin, kun olosuhde lakkaa.

 

Nämä ehdot ovat voimassa 6.11.2012 lähtien.


Yhteystiedot:

3T ONLINE MYYNTI: Maksulliset lisenssit, 3T Opetusmultimediat:
myynti@3tratkaisut.fi ,  010-2310 341

Jälleenmyynti- ja yhteistyösopimukset:
Toimitusjohtaja Marko Vuorinen, marko.vuorinen@3tratkaisut.fi

Asiakastuki ja palaute: info@3tonline.fi

Palvelun tuottaja:
3T Ratkaisut Oy
Puhelin: 010-2310 340
Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava
www.3tratkaisut.fi