3T Kulttuurimittari

Tulkitse todellisuutta oikein, kehitä oikeita asioita

Terveyden ja turvallisuuden tehokas johtaminen edellyttää tietoa työpaikan terveyden ja turvallisuuden tilasta ja käytettyjen riskienhallintamenettelyjen vaikuttavuudesta. 3T Kulttuurimittari on henkilöstölle tehtävä kysely, jolla selvitetään objektiivisesti, mitkä ovat työpaikan vahvuudet ja missä on kehittämistä. Tulosten pohjalta voidaan asettaa niin koko työpaikan kuin yksiköidenkin tavoitteet ja laatia kohdennetut toimintasuunnitelmat.

Henkilöstötutkimus on paitsi tärkeä työväline kehitettäessä työpaikkaa hyvinvoivaksi ja turvalliseksi, myös tapa kuulla henkilöstöä.

Mittaus voidaan toteuttaa kertaluonteisesti omana projektinaan tai toistamalla se systemaattisesti toimenpiteiden välissä, jolloin saadaan tietoa myös johtamisen tehosta. Kysely on hyvä lisä esimerkiksi 3T Auditin muihin tiedonkeruukeinoihin, kuten turvallisuushavainnointeihin ja johdon haastatteluihin.

3T Kulttuurimittari sisältää numero- ja vapaamuotoisia validoituja kysymyksiä. Lisäksi voidaan laatia räätälöityjä kysymyksiä.

Kyselyn aihealueet

  1. Työn vaara-, kuormitus- ja viriketekijät
  2. Työpaikan arvot ja esimiestoiminta
  3. Työsuojelun yhteistoiminta ja työterveyshuolto
  4. Sitoutuminen ja työolojen kehitys
  5. Työhyvinvointi
  6. Työtapaturmat ja poissaolot
  7. Elintavat

Kuva. Työtapaturmavaarat yksiköittäin

Tulosten käsittely ja toimintasuunnitelman työstö sovitaan tapauskohtaisesti. Kysely tehdään tarjouksen pohjalta. Hinta alkaen 1900 e+alv.

Lisätietoja ja tarjouspyynnöt:

TkT Antti Simola
Johtava asiantuntija, työturvallisuus
puh. 050 340 6123
etunimi.sukunimi@3tratkaisut.fi

FT, psykologi Marita Hyttinen
Johtava asiantuntija, työhyvinvointi
puh. 050 4010 653
etunimi.sukunimi@3tratkaisut.fi