Materiaalipankki

Tälle sivulle olemme koonneet maksutta ladattavaksesi sekä asiapitoisia tuotteitamme että päätöksentekoa helpottavia materiaaleja. Ole hyvä!

3T:n asiantuntija-artikkelit ja ns. Valkoiset kirjat

White Paper: E-oppiminen hyvän työturvallisuus- ja –hyvinvointikulttuurin tukena
White Paper: 3T OHS Management System
White Paper: Työturvallisuuden ja –hyvinvoinnin mittaaminen

3T Sanomat -asiakaslehdet

3T Sanomat 2012 3T Sanomat 2010
         
3T Sanomat 2009 3T Sanomat 2008 3T Sanomat 2006 3T Sanomat 2005  
         

Materiaalit (PDF)  

Elmeri+ -kriteerit 9 s

Elmeri+ -observationsguide
ohje ruotsiksi, 13 s

Lomake 2 s

Elmeri+ -soveltamisohje metalli- ja elektroniikkateollisuudessa

Lomake, vaaka 1 s

Elmeri+ -soveltamisohje elintarviketeollisuudessa

Elmeri+ -havaintomenetelmä

Elmeri+ on vakioitu työympäristön ja työskentelyn havaintomenetelmä. Se soveltuu eri toimialoille fyysisen työn turvallisuustason mittaamiseen ja työolojen ennakoivaan, lakisääteiseen seurantaan.
Kysy koulutusta: myynti@3tratkaisut.fi

 

 

 

ElmeriSL

Materiaalit (PDF)Vaatii 3T Kouluttajalisenssin

Lomake ja kriteerit  2 s

Soveltamisohje 44 s

ElmeriSL on Elmeri+:sta sisälogistiikkaan räätälöity versio. Sen avulla työpaikka voi seurata ja kehittää materiaalinkäsittely- ja varastotoimintojensa turvallisuutta.
Kysy koulutusta myynti@3tratkaisut.fi.

 

TR-mittari

Materiaalit (PDF)

Tieto-opas 35 s

Lomake 2 s

TR -mittari on rakennustyömaan turvallisuustason havainnointimenetelmä. TR -mittarilla on tutkitusti selvä yhteys työmaan tapaturmariskiin, työn laatuun ja taloudelliseen tulokseen.
Kysy koulutusta: myynti@3tratkaisut.fi.

 

3T Riskinarviointi TM

Materiaalit (PDF) Vaatii 3T Kouluttajalisenssin

3T Riskinarviointi ver2.3, tulostus kaksipuoleisena 48 s

3T Riskinarviointi pelkät lomakkeer ver2.3 16 s

3T Riskinarviointi pelkät lisätiedot ver2.3 14 s

Uudistimme tavan toteuttaa työpaikan lakisääteinen vaarojen arviointi. 3T Riskinarviointi on helppokäyttöinen, nopea tehdä ja antaa silti täsmällisiä vastauksia. 3T Kouluttajalisenssi oikeuttaa käyttämään menetelmää osana koulutuksia ja oman työpaikan riskinarvioinneissa. Materiaaleja ei saa kuitenkaan luovuttaa muiden organisaatioiden käyttöön, esimerkiksi koulutuskansioiden materiaaleina.

Halutessasi tulemme kouluttamaan henkilöstönne menetelmän käyttöön. Lisäksi lisensioimme menetelmää organisaatioiden intranetteihin ja osana 3T Monitori turvallisuustietojärjestelmää.
Kysy lisää: myynti@3tratkaisut.fi.

 

Safety & Security -tietokortisto

Materiaalit (PDF)

Logistiikkakeskusten Safety & Security – tietokortisto 60 sivua

Yleinen Safety & Security – tietokortisto (tulossa)

Safety & Security -tietokortisto on laadittu osana Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen (ESLogC) – hanketta, jossa kehitetään logistiikka-keskusten toimintaa ja tuotetaan uutta tietoa logistiikkakeskuksista. Tässä tietokortistossa pureudutaan turvallisuuden hallinnan kokonaisuuteen logistiikkakeskuksissa niiden elinkaaren eri vaiheissa.

 

Turvallisesti rakennuskoneilla -sivusto

Sivusto tarjoaa rakennuskonevuokraamojen ja työmaiden käyttöön tarkoitettuja opetusmultimedioita ja tarkistuslistoja. Niiden tarkoituksena on edistää koneiden oikeaa ja turvallista käyttöä.

Henkilönostimet Kurottajat Telineet
Nosturit ja alamies Sähköistyskalusto