Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen

Asiakaspalvelutyössä saattaa kohdata uhkaavasti ja aggressiivisesti käyttäytyvän asiakkaan. Opetusmateriaali antaa valmiutta toimia tilanteessa.

Licence required

To view this multimedia, you must purchase a licence. For evaluation please have a look at our example multimedias.