Alkoholi, työ ja terveys

Tässä e-opissa rohkaistaan puhumaan vaietusta työkyvyn rapauttajasta ja hakemaan ratkaisua alkoholin ongelmakäyttöön mahdollisimman varhain.

Licence required

To view this multimedia, you must purchase a licence. For evaluation please have a look at our example multimedias.

Html url: 
https://static.hseqonline.fi/media/alkoholi