Arbetarskyddslagen för förmän

Arbetarskyddslagen betonar ett förebyggande säkerhetsarbete samt kontinuerlig uppföljning och förbättring av arbetsvillkoren. Särskilt förpliktande är lagen för förmän, som i egenskap av arbetsgivarens företrädare svarar för att lagens stadganden får praktisk tillämpning. Denna kurs, riktad till förmän och arbetarskyddspersonal, ger en introduktion i lagens centrala innehåll och parternas rättigheter och skyldigheter.

Innehåller undervisande material och övningsuppgifter. Längd c. 50 min

Ei käyttöoikeutta

Tämä multimedia on käytettävissä vain 3T Kouluttajalisenssiläisille tai 3T eOpiston opiskelijoille sekä muille käyttöoikeuden haltijoille. Halutessasi voit tutustua demomultimedioihin.