Arbetarskyddslagen för arbetstagare

Arbetarskyddslagen betonar kontinuerlig förbättring av arbetsvilloren genom samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare. Arbetstagaren är föremål för skydd men samtidigt aktör. Detta multimediala läromedel, riktat till arbetstagare, ger en introduktion till lagens centrala innehåll och parternas rättigheter och skyldigheter. Jämfört med kursen för förmän är denna version något nedbantad, i synnerhet i de avsnitt som behandlar säkerhetsledning.

Innehåller undervisande material och övningsuppgifter. Längd c. 35 min

Ei käyttöoikeutta

Tämä multimedia on käytettävissä vain 3T Kouluttajalisenssiläisille tai 3T eOpiston opiskelijoille sekä muille käyttöoikeuden haltijoille. Halutessasi voit tutustua demomultimedioihin.