Eerste hulp! – Heb de moed om te helpen

Eerste hulp is een civiele vaardigheid. Het is ieders plicht om iedereen te helpen die hulp nodig heeft. Maar, soms kunnen angst of vooroordelen het toedienen van eerste hulp vertragen of zelfs verhinderen. Onzekerheid over wat te doen, kan ook leiden tot onnodige vertraging bij het verkrijgen van hulp. Het doel van deze educatieve multimedia-presentatie is de belangstelling voor eerste hulp aan te sporen en om mensen te stimuleren degenen te helpen die bij een ongeval betrokken zijn of getroffen zijn door een plotselinge en acute ziekte.

Licence required

To view this multimedia, you must purchase a licence. For evaluation please have a look at our example multimedias.