ELMERİ+ Yöntemi

ELMERİ, imalat sanayii için standart hale getirilmiş iş sağlığı ve güvenliği izleme aracıdır. Herhangi bir sanayii sektöründe ve her büyüklükteki işletmede kullanılabilen basit ve hızlı bir yöntemdir. İmalathane düzeyindeki koşulların gözlemlenmesine dayalı bu yöntemde gözlemi yapılan konular, hem teknik hem de beşeri risk faktörleri dahil bütün temel iş sağlığı ve güvenliği hususlarını kapsamaktadır.

Licence required

To view this multimedia, you must purchase a licence. For evaluation please have a look at our example multimedias.