Epäasiallinen kohtelu työpaikalla

Työilmapiiri syntyy monesta tekijästä. Viihtyvyyden kannalta on tärkeää kohdella muita työntekijöitä asiallisesti ja tunnistaa epäasiallinen kohtelu.

Licence required

To view this multimedia, you must purchase a licence. For evaluation please have a look at our example multimedias.

Html url: 
https://static.hseqonline.fi/media/inappropriate_treatment