Etätyötä turvallisesti ja terveellisesti

Etätyötä tekee nykyisin entistä useampi. Etätyössä on monia hyviä puolia, mutta myös riskejä ja huomioon otettavia tekijöitä.

Licence required

To view this multimedia, you must purchase a licence. For evaluation please have a look at our example multimedias.

Html url: 
https://static.hseqonline.fi/media/etatyota_turv