First Aid - Have the Courage to Help!

Fear or prejudice may delay or even prevent the administering of first aid. The purpose of this presentation is to encourage people to help.

Ei käyttöoikeutta

Tämä multimedia on käytettävissä vain 3T Kouluttajalisenssiläisille tai 3T eOpiston opiskelijoille sekä muille käyttöoikeuden haltijoille. Halutessasi voit tutustua demomultimedioihin.