Ilmoita vaarasta!

E-oppi motivoi ilmoittamaan läheltä piti -tilanteista. Vaaratilanneraportoinnin onnistumisella on tunnetusti yhteys koko työpaikan turvallisuuteen.

Licence required

To view this multimedia, you must purchase a licence. For evaluation please have a look at our example multimedias.

Html url: 
https://static.hseqonline.fi/media/ilmoita_vaarasta