Introduktion till arbetarskyddet

Dehär pedagogiska multimedia skapar en överblick över arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatserna samt klargör de olika parternas roller och ansvar. Ämnena behandlas mer ingående i de övriga 3T-pedagogiska multimedierna.

Ei käyttöoikeutta

Tämä multimedia on käytettävissä vain 3T Kouluttajalisenssiläisille tai 3T eOpiston opiskelijoille sekä muille käyttöoikeuden haltijoille. Halutessasi voit tutustua demomultimedioihin.