Introduktion till arbetarskyddet

Dehär pedagogiska multimedia skapar en överblick över arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatserna samt klargör de olika parternas roller och ansvar. Ämnena behandlas mer ingående i de övriga 3T-pedagogiska multimedierna.

Licence required

To view this multimedia, you must purchase a licence. For evaluation please have a look at our example multimedias.