Kuljetinturvallisuus

Suomessa sattuu vuosittain lähes 1000 kuljettimien aiheuttamaa työtapaturmaa. Tässä käsitellään kuljettimien turvallista sijoittamista ja käyttöä.

Licence required

To view this multimedia, you must purchase a licence. For evaluation please have a look at our example multimedias.