Kuulon suojaaminen

Melu voi aiheuttaa äkillisen tai hitaasti kehittyvän kuulovamman, lisätä ärtyisyyttä ja tapaturmariskiä. Tässä kerrotaan, miten melulta suojaudutaan.

Licence required

To view this multimedia, you must purchase a licence. For evaluation please have a look at our example multimedias.