Maak kennis met de risico-evaluatie van de werkplek

Het veiligheidsbeheer van de werkplek is gebaseerd op de identificatie en evaluatie van gevaren. Deze cursus richt zich op het belang van de risico-evaluatie en de praktische uitvoering ervan.

Licence required

To view this multimedia, you must purchase a licence. For evaluation please have a look at our example multimedias.