Office Work Ergonomics

An eight-hour working day can cause strain on the neck, the back and the eyes. This lesson provides instructions on proper workstation ergonomics.

Ei käyttöoikeutta

Tämä multimedia on käytettävissä vain 3T Kouluttajalisenssiläisille tai 3T eOpiston opiskelijoille sekä muille käyttöoikeuden haltijoille. Halutessasi voit tutustua demomultimedioihin.