Ontwikkelingsstappen van veiligheidscultuur en de Bradley-curve

Om een veiligheidscultuur van wereldklasse te bereiken, moet daar duurzaam en systematisch aan worden gewerkt. Er zijn geen shortcuts naar succes en het bedrijf moet stap voor stap naar de top van de piramide toe werken. In deze multimedia-les worden deze ontwikkelingsstappen en de eigenschappen van de verschillende fases nader onderzocht. Tegelijkertijd maken we kennis met de zogeheten Bradley-curve, die dient als hulpmiddel voor organisaties om hun eigen ontwikkelingsfase in te schatten op basis van het handelen van werknemers in de praktijk.

Licence required

To view this multimedia, you must purchase a licence. For evaluation please have a look at our example multimedias.