Pään suojaaminen

Ihmisen pää on hauras ja se on syytä suojata. Tietoiskussa perehdytään lievempiin vammoihin sekä päänsuojaimien valintaan ja käyttöön.

Licence required

To view this multimedia, you must purchase a licence. For evaluation please have a look at our example multimedias.