Puheeksi ottaminen

Työpaikan ongelmakohtiin ja ristiriitatilanteisiin puuttuminen on oleellinen osa esimiestyötä. Monelle esimiehelle se on kuitenkin myös suuri haaste.

Licence required

To view this multimedia, you must purchase a licence. For evaluation please have a look at our example multimedias.