Riskinarviointi tilaajan ja toimittajan yhteistyönä

Tässä e-opissa esitetään malli, miten tilaaja ja alihankkija voivat yhdessä ja yksinkertaisesti toteuttaa toimeksiantoa koskevan riskinarvioinnin.

Ei käyttöoikeutta

Tämä multimedia on käytettävissä vain 3T Kouluttajalisenssiläisille tai 3T eOpiston opiskelijoille sekä muille käyttöoikeuden haltijoille. Halutessasi voit tutustua demomultimedioihin.