Riskinarviointi tilaajan ja toimittajan yhteistyönä

Tässä e-opissa esitetään malli, miten tilaaja ja alihankkija voivat yhdessä ja yksinkertaisesti toteuttaa toimeksiantoa koskevan riskinarvioinnin.

Licence required

To view this multimedia, you must purchase a licence. For evaluation please have a look at our example multimedias.