Riskinottoon puuttuminen

E-opissa tarkastellaan tilannetta, jossa työntekijä ottaa tietoisen riskin työpaikalla, sekä esimiehen erilaisia tapoja reagoida siihen.

Licence required

To view this multimedia, you must purchase a licence. For evaluation please have a look at our example multimedias.