Silmien suojaaminen

E-opissa käydään läpi silmiin kohdistuvia tapaturmatyyppejä, suojautumiskeinoja, silmänsuojainten valintaa sekä toimintaohjeita, kun tapaturma sattuu.

Licence required

To view this multimedia, you must purchase a licence. For evaluation please have a look at our example multimedias.