Trukkityön turvallisuus

Kurssi opettaa keskeiset trukkien ja muiden siirtovälineiden käytön periaatteet. Samalla opastetaan tunnistamaan liikkumisympäristön vaaratekijöitä.

Licence required

To view this multimedia, you must purchase a licence. For evaluation please have a look at our example multimedias.