Turvallinen alamiestyöskentely

Tässä opastetaan nostotöiden turvallisuuteen keskittyen erityisesti asioihin, joita taakan kiinnittäjän, ns. alamiehen on tunnettava ja osattava.

Licence required

To view this multimedia, you must purchase a licence. For evaluation please have a look at our example multimedias.