Turvallisesti kurottajalla

Tässä opetetaan peruskurottajan turvallinen käyttö, yleiset toimintaperiaatteet ja kurottajan yleiset turvalaitteet.

Licence required

To view this multimedia, you must purchase a licence. For evaluation please have a look at our example multimedias.