Työhyvinvoinnin perusteet

E-opin tavoitteena on auttaa hahmottamaan hyvinvoinnin osatekijät, tunnistamaan henkisen kuormituksen oireet, syyt ja hyvinvointia edistävät keinot.

Licence required

To view this multimedia, you must purchase a licence. For evaluation please have a look at our example multimedias.