Työpaikan paloturvallisuus

Tulipalojen syttyminen voidaan estää. Kurssissa käsitellään ennakoivaa palontorjuntaa, alkusammutusvälineitä ja palon leviämisen rajoittamista. 

Licence required

To view this multimedia, you must purchase a licence. For evaluation please have a look at our example multimedias.