Työsuojelun yhteistoiminta

E-opissa perehdytään lain edellyttämiin työsuojelun organisatorisiin järjestelyihin työpaikalla, työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja oikeuksiin.

Licence required

To view this multimedia, you must purchase a licence. For evaluation please have a look at our example multimedias.

Html url: 
https://static.hseqonline.fi/media/tsu_yhteistoim