Työturvallisuuden juridiset vastuut

Tässä opetusmateriaalissa tutustutaan eri asemassa toimivien henkilöiden juridisiin vastuisiin koskien työturvallisuutta.

Licence required

To view this multimedia, you must purchase a licence. For evaluation please have a look at our example multimedias.